Openbaring

Jesus besoek die sewe gemeentes van Klein Asië in die eerste hoofstukke van Openbaring (Hst 1-3). Johannes ontvang verslag van elkeen van hierdie gemeentes se besoeke. Ons gaan lees en hoor wat van elkeen vertel word en hoor die unieke boodskap wat aan elkeen gegee word. Hierdie kursus fokus op Openbaring 1-3 en help die leser om die omstandighede en agtergrond van elkeen van hierdie gemeentes beter te verstaan en sodoende `n dieper verstaan te ontwikkel vir die boodskap van elk van hierdie gemeentes.
Waar: NG Gemeente Lyttelton-Oos
Wanneer: Sondae 8, 15, 22 Mei 2016
Tyd: 17:00-18:00
Koste: R150 per persoon
Aanbieder: Dr Lodewyk Sutton
Registreer