Die Transform Sentrum vir Lewensvernuwing se doel is om die lewens van mense deur middel van toepaslike en opwindende kursusse, konferensies en seminare te verryk en te vernuwe.

Ons bied vier soorte kursusse aan:

  • Bybel en Teologie : Kursusse wat belangstellendes meer inligting gee oor die Bybel en hoe die Bybel God aan ons openbaar.
  • Spiritualiteit (Geloofsvorming) : Kursusse wat mense help om hulle verhouding met God te verryk en te verdiep.
  • Gemeentebediening : Kursusse wat gemeentelede en enige ander belangstellendes toerus vir hulle dienswerk as dissipels van Jesus Christus.
  • Lewensverryking : Kursusse wat mense help om voluit te lewe.